Zorjena govedina, slanina, sir, paradižnik, žar omaka, solata, sladka čebula, krompirček

17,00 €